شما ميتوانيد به طرق مختلف جهت ارسال فايل ويدئوي خود اقدام كنيد :

 

1) به ايميل آدرس : info@itngroup.tv ارسال نماييد.

 

2) با استفاده از سايتها ارسال فايل همانند: www.sendspace.com يا www.yousendit.com و يا www.filemail.com

به ايميل آدرس ما ارسال نماييد.

 

3) فايل ويدئويي خود را از طريق پست به آدرس پستي:  P.O. Box 14217, Dubai , UAE  ارسال نماييد.

    

  www.angelsdubai.com                www.travelnetwork.ae