براي رأي دادن به هر كدام از ويدئوها ميتوانيد با انتخاب ستاره هايي كه در سمت چپ پايين هر كدام از ويدئوها قرار دارند، ما را در اين مسابقه كمك نماييد. در زير هر كدام از ويدئوها 4 ستاره وجود دارد. 4 ستاره بيشترين راي و 1 ستاره كمترين راي ميباشد.

 

ويدئو حائز رتبه اول و برنده اولين دوره مسابقه Lip Sync

Ghazal & Kamyab-Lip Sync Competition (16) from ITN Group on Vimeo.

ويدئو حائز رتبه اول توسط هيئت ژوري تلويزيون ايران

Paria -Lip Sync Competition (1) from ITN Group on Vimeo.

ويدئو حائز رتبه سوم

Pure Love-Lip Sync Competition (4) from ITN Group on Vimeo.

ويدئو حائز رتبه دوم

Melika-Lip Sync Competition (15) from ITN Group on Vimeo.

ويدئو حائز رتبه پنجم

Paria -Lip Sync Competition (1) from ITN Group on Vimeo.

ويدئو حائز رتبه چهارم

Amirhossein-Lip Sync Competition (9) from ITN Group on Vimeo.

ويدئو حائز رتبه هفتم

Kambiz-Lip Sync Competition (18) from ITN Group on Vimeo.

ويدئو حائز رتبه ششم

Kaveh & Kazem-Lip Sync Competition (19) from ITN Group on Vimeo.

 

moein-khalegh-Lip Sync Competition (21) from ITN Group on Vimeo.

REZA&MASOUD-Lip Sync Competition (20) from ITN Group on Vimeo.

Parsal Bahar-Lip Sync Competition (17) from ITN Group on Vimeo.

Pejman-Lip Sync Competition (14) from ITN Group on Vimeo.

Mehrnoosh-Lip Sync Competition (13) from ITN Group on Vimeo.

Iman-Lip Sync Competition (12) from ITN Group on Vimeo.

Iman & Arshia-Lip Sync Competition (11) from ITN Group on Vimeo.

Toranj-Lip Sync Competition (10) from ITN Group on Vimeo.

Mohmmad-Lip Sync Competition (8) from ITN Group on Vimeo.

Farhad-Lip Sync Competition (6) from ITN Group on Vimeo.

Ashkan-Lip Sync Competition (5) from ITN Group on Vimeo.

Arak Group -Lip Sync Competition (3) from ITN Group on Vimeo.

 

    

  www.angelsdubai.com                www.travelnetwork.ae